Gaze Shifter
Gaze Shifter

acrylic and risograph on paper

15 x 10”

2019

Search Party
Search Party

acrylic and risograph on paper

14 x 10”

2019

Rule Change
Rule Change

acrylic on risograph on paper

14 x 10”

2019

Yes Wave
Yes Wave

acrylic on risograph on paper

14 x 10”

2019

Youth
Youth

acrylic and silkscreen
on paper

12.5 x 10"

2015

Diplomat
Diplomat

acrylic and silkscreen
on paper

12.5 x 10"

2015

Mirror
Mirror

acrylic and silkscreen
on paper

12.5 x 10"

2015

Mascot
Mascot

acrylic and silkscreen
on paper

12.5 x 10"

2015

Assistant
Assistant

acrylic and silkscreen
on paper

12.5 x 10"

2015

Endorser
Endorser

airbrushed acrylic
on paper

30 x 22"

2014

Youth
Youth

oil, spraypaint and
silkscreen on paper

12.5 x 10"

2014

Partygoer
Partygoer

airbrushed acrylic
on paper

30 x 22"

2014

Recipient
Recipient

airbrushed acrylic
on paper

30 x 22"

2014

Passenger
Passenger

acrylic, spraypaint and
silkscreen on paper

12.5 x 10"

2014

Youth
Youth

acrylic and silkscreen
on paper

12.5 x 10"

2015

Manager
Manager

acrylic, spraypaint and silkscreen ink on paper

12.5 x 10”

2015

Temp
Temp

oil on paper

12.5 x 10"

2014

Electrician
Electrician

oil on prepared paper

12 x 10.5

2014

Crony
Crony

oil on prepared paper

12 x 10.5”

2014

Occupants Test Prints
Occupants Test Prints

Installation View

2015

Occupants Test Prints
Occupants Test Prints

Installation View

2015

Gaze Shifter
Search Party
Rule Change
Yes Wave
Youth
Diplomat
Mirror
Mascot
Assistant
Endorser
Youth
Partygoer
Recipient
Passenger
Youth
Manager
Temp
Electrician
Crony
Occupants Test Prints
Occupants Test Prints
Gaze Shifter

acrylic and risograph on paper

15 x 10”

2019

Search Party

acrylic and risograph on paper

14 x 10”

2019

Rule Change

acrylic on risograph on paper

14 x 10”

2019

Yes Wave

acrylic on risograph on paper

14 x 10”

2019

Youth

acrylic and silkscreen
on paper

12.5 x 10"

2015

Diplomat

acrylic and silkscreen
on paper

12.5 x 10"

2015

Mirror

acrylic and silkscreen
on paper

12.5 x 10"

2015

Mascot

acrylic and silkscreen
on paper

12.5 x 10"

2015

Assistant

acrylic and silkscreen
on paper

12.5 x 10"

2015

Endorser

airbrushed acrylic
on paper

30 x 22"

2014

Youth

oil, spraypaint and
silkscreen on paper

12.5 x 10"

2014

Partygoer

airbrushed acrylic
on paper

30 x 22"

2014

Recipient

airbrushed acrylic
on paper

30 x 22"

2014

Passenger

acrylic, spraypaint and
silkscreen on paper

12.5 x 10"

2014

Youth

acrylic and silkscreen
on paper

12.5 x 10"

2015

Manager

acrylic, spraypaint and silkscreen ink on paper

12.5 x 10”

2015

Temp

oil on paper

12.5 x 10"

2014

Electrician

oil on prepared paper

12 x 10.5

2014

Crony

oil on prepared paper

12 x 10.5”

2014

Occupants Test Prints

Installation View

2015

Occupants Test Prints

Installation View

2015

show thumbnails